Ontspanningstherapie

Voor mensen met spanningsklachten is het mogelijk individueel begeleid te worden bij Yogastudio Balans. Het doel van deze therapie is de spanningsklachten te verminderen of geheel te laten verdwijnen. Spanningsklachten zijn lichamelijke en psychische klachten die het gevolg zijn van overbelasting. Overbelasting ontstaat als iemand langdurig meer prikkels te verwerken krijgt dan hij of zij aankan. Diverse klachten kunnen ontstaan zoals:

 • Spierspanningklachten
 • Hoofdpijn, migraine
 • Hyperventilatie
 • Slaapproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Vermoeidheid
 • Prikkelbaarheid, gejaagdheid
 • Angst

Tijdens uw eerste afspraak vindt een intake plaats. Daarin wordt gevraagd naar uw huidige klachten, de ziektegeschiedenis en de verschillende factoren die van invloed zijn of zijn geweest op het ontstaan van de klachten. Naast het aanleren van ontspanningsoefeningen zult u tijdens de therapie leren welke invloed spanning op uw lichaam heeft. Tevens wordt besproken door welke gewoonten uw klachten worden veroorzaakt of verergerd. Belangrijk in onze aanpak is dat u uiteindelijk in staat bent zélf uw klachten te verminderen. Er kan tijdens de therapie gebruik worden gemaakt van onder meer:

 • Ontspanningsoefeningen
 • Bewustwordingsoefeningen
 • Autogene training
 • Ademtherapie

Van u wordt verwacht dat u gemotiveerd bent om zelf aan de vermindering van uw klachten te werken. Het is belangrijk dat u twee keer per dag de tijd neemt om te oefenen. Dit is een voorwaarde voor het slagen van de therapie. Daarnaast zult u bereid moeten zijn kritisch naar uw leefstijl te kijken en daar zo nodig veranderingen in aan te brengen. Aan de hand van uw verhaal tijdens de intake wordt u tijdens de tweede behandeling geïnformeerd over het behandelplan, de wijze van begeleiden, wat er van u verwacht wordt en hoe lang de therapie waarschijnlijk ongeveer zal gaan duren. De gemiddelde duur van de therapie is drie tot zes maanden. De bezoekfrequentie is eerst meestal eenmaal per week, later eens per twee weken.